Euram Garrotxa signa un manifest conjunt a favor del desdoblament de via de les variants de la Vall d’en Bas, les Preses i Olot

A continuació, reproduim el manifest que han signat 13 organitzacions empresarials de la Garrotxa a favor del desdoblament de les futures variant de la Vall d’en Bas, Les Preses i Olot.

MANIFEST SOBRE LA NECESSITAT DE LES VARIANTS DE LA VALL D’EN BAS, LES PRESES I OLOT

Tenint en compte que la Garrotxa és un territori amb una alta activitat industrial, regida per criteris de sostenibilitat i equilibri amb el medi natural, i amb un sector turístic potent, així com, comunica la Catalunya Central amb l’Alt Empordà; després d’estudiar els diferents projectes i estudis informatius i després d’analitzar la darrera publicació sobre els acords presos pels Ajuntaments de La Vall d’En Bas, Les Preses i Olot, les diferents organitzacions empresarials i socioeconòmiques sota signants,
MANIFESTEN:
Primer.- És inqüestionable la urgència de disposar de variants en aquests 3 municipis i evitar així l’alentiment i les distorsions que suposen els creuaments dels nuclis de Les Preses i Olot, doncs les dades referides a IMD a Bracons, indiquen un augment en l’últim any de més del 10%, arribant a 2.874.267 vehicles/any, amb un mitjana de 7.582 vehicles dia, dels que un 15,66% son vehicles pesants, és a dir, 1.187 (dades març 2016). Val a dir el mateix, pel que fa a l’alt índex de congestió en la travessa d’Olot, i les seves incomoditats, tant pels conductors, com pels seus habitants.
Segon.- Per qüestions mediambientals creiem que estan ben resolts els projectes de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a la Variant d’Olot amb dos carrils per sentit i amb un túnel llarg que redueix molt l’impacte. Cal, però, definir, definitivament, mitjançant el túnel de l’Hostal del Sol, l’enllaç de la mateixa amb l’arribada de l’A26.
Tercer.- Pel que fa a les variants de La Vall d’En Bas i Les Preses encara no projectades definitivament, creiem que no hi ha cap reducció de l’efecte barrera, ni cap reducció important de l’espai agrícola conreable, que no es pugui compensar amb petits moviments de terres i utilització de la capa vegetal actual, en el fet de projectar una carretera de 2 + 2 respecte a la de 1 + 1.
Cal tenir en compte que la diferència d’amplada d’una secció transversal de 2 + 2 respecte a la de 1 + 1 amb una mitjana i vorals amplis per emergències que es puguin donar, són segons les solucions que s’optin, de l’ordre de 6 metres, que amb els 3,6 quilòmetres de tram signifiquen una ocupació de 2,16 hectàrees de les quals serien agrícoles no més de 1,5 hectàrees.
Sí en canvi, creiem que hi haurà molta més contaminació atmosfèrica i acústica si es projecta una carretera amb retencions de trànsit en les hores punta, amb el perill que per evitar la perillositat finalment s’hagi de limitar la velocitat autoritzada de forma significativa. Perillositat, per altre banda, que podria ser de alts índexs de incidència, com, malauradament, ja s’ha pogut experimentar en altres vies catalanes de alt índex de mobilitat (N-II, N340 i EIX TRANSVERSAL abans del desdoblament).
Quart.- Per qüestions funcionals, un tram tan llarg sense poder fer avançaments, i a la vegada un tram amb tants carrils d’acceleració i desacceleració per no distorsionar els accessos actuals, no pot funcionar correctament amb un 1 + 1 sense que un vehicle lent o bé una avaria no provoqui retencions amb gran temps de permanència.
Cinquè.- Sí el motiu d’abonar una secció de 1 + 1 és perquè d’aquesta manera quedarà restringida per qüestions tècniques la circulació de vehicles pesants de forma indefinida, no té sentit doncs el tram seria susceptible d’eixamplament creant molt més impacte al fer una segona fase i si ara ja es fa de 2 + 2 això no pre-figura necessariament cap canvi de les restriccions per qüestions tècniques.
Per tot això, les entitats sotasignants, sol.liciten es revisi la decisió acordada entre la Generalitat de Catalunya i les tres administracions locals (OLOT, LES PRESES i VALL D’EN BAS), definint un traçat definitiu de 2 + 2, pel que fa al tram de la variant de LES PRESES, atès que els arguments que sustenten aquesta sol.licitud, i esmentats en aquest manifest, són clarament més favorables que els que sustenten la proposta inicial de desenvolupar aquesta infraestructura segons l’acord actual de 1 + 1.

ENTITATS SIGNANTS:
– CERCLE EURAM GARROTXA
– CERCLE EURAM OSONA
– CERCLE EURAM ALT EMPORDÀ
– UNIO INTERSECTORIAL D’EMPRESARIS DE LA GARROTXA
– PIMEC – PATRONAL DE LA MICRO, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA
– INSTITUT IGNASI VILLALONGA D’ECONOMIA I EMPRESA
– ASSOCIACIÓ EMPRESARIS DE LA VALL D’EN BAS
– FEDERACIÓ D’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D’OLOT
– CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA
– ASSOCIACIÓ JOVES EMPRESARIS DE LA GARROTXA

– ASSOCIACIÓ DE COMERÇ D’OLOT
– CONSELL EMPRESARIAL D’OSONA

 

IMG_4562

Representants de les 13 organitzacions empresarials que han signat el manifest