Manifest de condemna als fets de l’1-O

Cercle Euram Garrotxa manifesta la seva profunda consternació pels successos esdevinguts el dia 1-O i fa arribar el seu suport a totes aquelles persones que van patir lesions i vexacions per part de les forces de seguretat del ESTADO ESPAÑOL, en defensa dels seus legítims drets fonamentals. Així mateix, condemna i rebutja l’intent d’aniquilació per part del govern espanyol dels drets fonamentals d’expressió, manifestació i reunió de la societat civil catalana, que, de forma repressiva, va conculcar, fent un ús desmesurat de la força per part dels cossos de seguretat, traint totes aquelles normes universals dels drets humans, que diu respectar.

Cercle Euram Garrotxa aplaudeix el comportament cívic de la societat catalana davant aquests fets, així com la seva capacitat d’organització, en defensa dels drets legítims que té com a societat i l’encoratja a seguir ferma davant qualsevol intent de conculcació d’aquests drets universals, en els quals es fonamenta la seva forma de ser i de fer.

Cercle Euram Garrotxa dóna suport a totes les accions que des de la societat civil s’organitzin d’ara en endavant en defensa d’aquests drets fonamentals.

Nou front comú de l’empresariat per reclamar les variants de les Preses i Olot

Setze entitats empresarials d’Osona i les comarques gironines han signat un nou manifest conjunt per reclamar a les administracions la urgència en la construcció i desdoblament de les variants de la Vall d’en Bas, Les Preses i Olot. A continuació, reproduim el text conjunt:

Atès que des de la presentació del primer manifest del passat mes de Juny del 2016, així com, de la reunió mantinguda durant el mes de Setembre del mateix any amb el Hble. Conseller Rull, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, en la que, tot i qualificant la infraestructura reivindicada com a prioritària per part del govern de la Generalitat, a dia d’avui, encara no s’ha materialitzat  la voluntat de fer que les variants siguin una realitat immediata.

Atès que el concepte de cohesió territorial, del que se’n fa un us gratuït en moltes ocasions, i del que en son, també beneficiaris, en tant que ciutadans de Catalunya, els habitants dels territoris afectats per aquestes infraestructures, llargament reivindicades, es veu traït, constantment, amb fets com els que ens ocupen, davant de polítiques centralistes, que afavoreixen, únicament, l’anella metropolitana de Barcelona, oblidant els territoris d’interior, molts d’ells amb una forta consolidació econòmica i amb gran capacitat de generació de riquesa, tot i el menys preu amb el que s’analitzen les seves problemàtiques, i que amb aquestes actuacions veuen minvada la seva competitivitat present i futura.

MANIFESTEM

Primer. – És inqüestionable la urgència de disposar de variants en aquests 3 municipis, pels motius ja esmentats en el primer manifest, de Juny del 2016, i en especial, la necessitat de resoldre, amb urgència, el creuament de la ciutat d’Olot, per raons òbvies, penitència que pateixen els ciutadans d’aquesta ciutat, de la mateixa manera que els de la població de Les Preses.

Segon. – Que l’acord de mínims al que van arribar els tres alcaldes durant el 2016, així com, el traçat, pel que fa a la variant de la Vall d’en Bas, acordat el passat mes de gener d’enguany, s’ha de materialitzar de forma immediata, procedint a l’estudi informatiu i d’impacte ambiental, ja adjudicats, així com, al projecte constructiu que concreti la infraestructura acordada, en el tram de la Vall d’en Bas.

Tercer. – Què els sota-signants sol.liciten, pels motius que s’esmentaven en el primer manifest, que la infraestructura es prevegi desdoblada en tot el seu tram.

Quart. – Què cal avançar en la concreció d’una solució a la zona de l’Hostal del Sol amb un túnel o fals túnel.

Cinquè. – Que s’avanci en la possibilitat d’executar aquestes obres amb un finançament privat des del túnel de Bracons fins a l’autopista AP7.

Sisè. – Que el disseny de la intervenció en el tram Besalú-Banyoles tingui característiques de tram d’alta capacitat.

Setè. – Que promourem i recolzarem quantes accions reivindicatives sorgeixin de la societat civil i econòmica dels territoris afectats.

Vuitè. Que aquesta és una infraestructura necessària per donar contingut al Corredor del Mediterrani, en tant que, per capil·laritat viària, permetrà que els territoris de les comarques d’ interior puguin connectar-se, de forma moderna i ràpida, amb els centres logístics existents o previstos, a les comarques de Girona, com ara son l’aeroport de Girona, o ho serà el futur centre logístic de l’Alt Empordà, el FAR-VILAMALLA, o qualsevol altre que es pugui concebre en el futur, lo que de ben segur, ajudarà a millorar la competitivitat del teixit empresarial dels territoris implicats.

Per tot això, les entitats i institucions sota-signants, sol.licitem s’executi, amb caràcter d’urgència, aquesta infraestructura, en ares a no perjudicar, per més temps, els interessos socioeconòmics dels territoris afectats.

 ENTITATS I INSTITUCIONS SIGNANTS:

CERCLE EURAM GARARROTXA

CERCLE EURAM OSONA

CERCLE EURAM EMPORDÀ                                                             

CERCLE EURAM RIPOLLÈS

UNIÓ INTERSECTORIAL D’EMPRESARIS DE LA GARROTXA

PIMEC GIRONA

INSTITUT IGNASI VILALLONGA D’ECONOMIA I EMPRESA  

ASSOCIACIÓ EMPRESARIS DE LA VALL D’EN BAS

FEDERACIÓ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D’OLOT 

CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA

ASSOCIACIÓ JOVES EMPRESARIS DE LA GARROTXA

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS  D’OLOT

CONSELL EMPRESARIAL D’OSONA

UNIÓ INTERSECTORIAL D’EMPRESARIS DEL RIPOLLÈS

RIPOLLES DESENVOLUPAMENT

 

Cicle de Conferències Euram Garrotxa: La nova responsabilitat penal de l’empresa

6 DE JULIOL DE 2017. SALA TORIN D’OLOT

Com afecta la recent reforma del Codi Penal a empresaris i directius?

 

La responsabilitat penal de les persones jurídiques ja ha arribat a casa nostra. Amb la reforma del Codi Penal, les empreses hauran de fer front a acusacions, penes i imputacions de caire penal. Precisament per evitar aquesta responsabilitat apareixen els sistemes de gestió i prevenció de riscos penals dins de les empreses.

El nostre objectiu amb aquesta conferència és explicar en primícia les claus de la nova norma UNE 19601, norma espanyola sobre sistemes de gestió de Compliance Penal. Aquesta norma representa l’estàndard oficial que afavoreix l’homogeneïtat entre sistemes de gestió per a la prevenció i detecció de delictes corporatius, que contribueix al procés de normalització internacional que va començar amb la norma ISO 19600 sobre Compliance Management Systems i posteriorment amb la norma ISO 37001 sobre Anti-Bribery Management Systems.

• Fins a quin punt a la meva empresa podem veure’ns afectats per aquesta nova responsabilitat penal?
• Quines eines ens permetran evitar i detectar comportaments irregulars dins la nostra organització?
• Quina és la figura del Compliance Officer? Puc ser-ho jo mateix, si sóc el gerent de l’empresa?

En aquesta sessió obtindreu resposta a aquestes i a d’altres preguntes que sorgeixen en aquest nou escenari legal i us oferirem recursos i eines pel disseny i implantació d’un model de Prevenció de Riscos Penals en el sí de la vostra empresa.

Programa de la sessió:

09.30 h. Recepció dels assistents i presentació dels ponents a càrrec del Sr. Oscar Rodríguez, president del Cercle Euram de la Garrotxa.

09.45 h. Conferència “La nova responsabilitat penal de l’empresa i la norma UNE 19601: aspectes clau”, a càrrec del Sr. Miquel Fortuny, de Fortuny Legal i partner del Grup TAX Economistes i Advocats. Fortuny és advocat penalista, especialista en CorporateCompliance i delegat de Cumplen a Catalunya (associació de professionals de Compliment Normatiu).

10.30 h. Certificació UNE 19601, a càrrec d’Eva Subirà, Directora AENOR Internacional Catalunya.

11.00 h. Conferència “Conclusions principals arran de la nova responsabilitat corporativa” a càrrec del Sr. Miquel Fortuny, Fortuny Legal partner del Grup TAX Economistes i Advocats.
11.15 h. Torn obert de preguntes i clausura de la sessió.

 

Entrada gratuïta. Confirmar assistència a cercle@e uramgarrotxa.eu

Amb la col·laboració de:

logo_dinamig

Cercle Euram cedeix el lideratge de l’Observatori al sector públic per afrontar nous projectes

Després d’impulsar-lo i de tres anys al seu capdavant, l’Associació Cercle Euram ha cedit el lideratge de l’Observatori Econòmic, Social i Medi Ambiental de la Garrotxa al sector públic, que aquest passat  15 de juny en va presentar l’edició 2017. Euram Garrotxa considera que una vegada consolidada la iniciativa, correspon a l’administració agafar-ne el relleu i jugar aquest paper d’aglutinador d’entitats i organismes per afavorir la compartició de dades d’interès comarcal. A partir d’ara, Cercle Euram continuarà col·laborant amb la publicació com un actor més del territori, i centrarà els seus esforços a impulsar nous projectes que contribueixin al desenvolupament i a la competitivat de la Garrotxa.

Publicat tot just fa una setmana, l’Observatori 2017 es pot consultar des d’ara a la pàgina www.observatorigarrotxa.cat,  enllaçada des de la mateixa web de Cercle Euram. Del conjunt de dades analitzades aquest 2017, destaca l’informe de competitivitat comarcal, segons el quqal la Garrotxa ha pujat 5 posicions en i es col•loca al 15è lloc del rànquing de Catalunya, el millor registre des del 2006.

Dins l’índex de competitivitat, la Garrotxa ocupa les primeres posicions en sostenibilitat social, disponibilitat de pols de desenvolupament i infraestructures i innovació i desenvolupament econòmic.

Actualment la Garrotxa compta amb gairebé 2.000 empreses actives, 5.000 autònoms i genera exportacions fora de la Unió Europea per valor de 721 milions d’euros. Té una taxa d’ocupació de prop del 66% i una taxa d’atur del 9,6%, superant en tots dos casos la mitjana gironina i catalana. En l’aspecte negatiu, es troba la temporalitat dels contractes. Gairebé un 85% dels nous contractes són temporals. Els sindicats alerten de la necessitat d’apujar els sous i millorar la temporalitat.

La comarca se situa a la cua de l’índex de competitivitat en els àmbits d’infraestructures i comunicacions i sòl per a activitat econòmica. En aquest sentit, Cercle Euram està disposat a encarar les problemàtiques que encara hi ha a la Garrotxa.

 

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el sector empresarial uneixen esforços

L’Associació Cercle EURAM de la Garrotxa i el Departament de Territori i Sostenibilitat signen un conveni pioner de col·laboració per a impulsar accions conjuntes amb el Parc Natural de la Zona Volcànica.

El Parc Natural de la Zona Volcànica, encara que àmpliament conegut per seus valors naturals, es un parc natural atípic que conviu en un territori, la baixa Garrotxa, profundament humanitzat i amb un fort dinamisme socioeconòmic en tots els camps, però especialment en el sectors de la industria i els serveis.

Malgrat tot, en aquest context, lluny d’haver-se creat  tensions entre la protecció de la natura i l’activitat econòmica a la comarca de la Garrotxa s’ha considerat històricament que el patrimoni natural i la seva gestió poden contribuir significativament a la millora de la competitivitat territorial. El compromís de nombroses entitats, empreses i persones amb el territori això ho acrediten.

Ara, l’Associació Cercle Euram, que agrupa una quarantena d’empreses de la comarca, i el DTES han volgut explicitar i plasmar una mostra d’aquest compromís, amb la signatura d’un conveni marc de col·laboració per impulsar accions conjuntes amb el Parc Natural de la Zona Volcànica.

El conveni, a partir de la consideració dels valors naturals de la comarca com un actiu socioeconòmic de primer ordre, pretén crear sinèrgies entre el sector empresarial i el Parc Natural. Concretament es pretén:

  • Fomentar la participació i la gestió concertada expressament  prevista en el  Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

 

  • Establir una relació activa i positiva amb el sector industrial de la comarca  amb la finalitat de dur a terme accions conjuntes que puguin reportar beneficis i oportunitats, tant per al sector industrial com per al Parc Natural i permetin alhora millorar la competitivitat del territori.

 

  • Fomentar la cultura de la Responsabilitat Social Corporativa, en favor de aquells projectes que desenvolupi el PNZVG i en els quals puguin participar les empreses.

 

  • Posar en relleu la importància del PNZVG como actiu socioeconòmic territorial davant d’altres entitats, associacions i administracions.

 

El conveni preveu la creació d’un catàleg de projectes i accions de conservació que es posarà a disposició de les empreses  amb l’objectiu de formalitzar col·laboracions concretes de mecenatge, esponsorització, individuals o col·lectives, amb aquells socis que hi estiguin interessats. Això obre la possibilitat al Parc de poder dur a terme un major nombre d’accions de conservació i a les empreses els obre un ampli ventall d’oportunitats a nivell comercial, d’imatge, de màrqueting, responsabilitat social, de fiscalitat, etc.

La creació d’una comissió de seguiment, la realització d’accions de coneixement i difusió del parc entre el personal de les empreses, la difusió del conveni i els projectes que se’n derivin o la possibilitat per a les empreses de fer ús de les instal·lacions del Parc en determinats moments són alguns dels compromisos que preveu el document.

El conveni es també una bona mostra  del lligam entre l’empresa i la biodiversitat, qüestió sobre la que cada cop neixen més iniciatives. A escala europea i mundial existeix un compromís creixent de les empreses amb el medi ambient, i específicament amb la conservació de la natura, però això, alhora requereix trobar fórmules de col·laboració público-privada amb les administracions ambientals i locals, així col·laborar amb organitzacions amb les que comparteixin objectius.

Cercle Euram Garrotxa s’adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum

L’Associació Cercle Euram Garrotxa s’ha adherit al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que reclama la celebració d’un sufragi que permeti decidir el futur polític de Catalunya. Per majoria dels seus socis, l’entitat d’empresaris de la Garrotxa ha expressat el seu suport a la iniciativa impulsada per diferents entitats i institucions , que defensa el dret essencial dels catalans i les catalanes a decidir lliurament sobre el futur de la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol, i per tant, del futur socioeconòmic de Catalunya.
Tal i com apunta el Manifest del Pacte, Euram Garrotxa entén el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permetrà un debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Amb aquesta decisió, Cercle Euram Garrotxa se suma a la iniciativa d’altres entitats empresarials de Catalunya, com la patronal vallesana CECOT, que en el seu moment ja havia expressat el seu suport al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
La plataforma del Pacte Nacional pel Referèndum celebrarà aquest divendres 19 de maig un acte al Palau de Congressos de Catalunya, en el qual , segons va manifestar el seu coordinador, Joan Ignasi Elena, es vol escenificar la transversalitat de particulars, entitats, organitzacions i institucions que han donat el seu suport a la iniciativa.