Cicle de Conferències Euram Garrotxa: La nova responsabilitat penal de l’empresa

6 DE JULIOL DE 2017. SALA TORIN D’OLOT

Com afecta la recent reforma del Codi Penal a empresaris i directius?

 

La responsabilitat penal de les persones jurídiques ja ha arribat a casa nostra. Amb la reforma del Codi Penal, les empreses hauran de fer front a acusacions, penes i imputacions de caire penal. Precisament per evitar aquesta responsabilitat apareixen els sistemes de gestió i prevenció de riscos penals dins de les empreses.

El nostre objectiu amb aquesta conferència és explicar en primícia les claus de la nova norma UNE 19601, norma espanyola sobre sistemes de gestió de Compliance Penal. Aquesta norma representa l’estàndard oficial que afavoreix l’homogeneïtat entre sistemes de gestió per a la prevenció i detecció de delictes corporatius, que contribueix al procés de normalització internacional que va començar amb la norma ISO 19600 sobre Compliance Management Systems i posteriorment amb la norma ISO 37001 sobre Anti-Bribery Management Systems.

• Fins a quin punt a la meva empresa podem veure’ns afectats per aquesta nova responsabilitat penal?
• Quines eines ens permetran evitar i detectar comportaments irregulars dins la nostra organització?
• Quina és la figura del Compliance Officer? Puc ser-ho jo mateix, si sóc el gerent de l’empresa?

En aquesta sessió obtindreu resposta a aquestes i a d’altres preguntes que sorgeixen en aquest nou escenari legal i us oferirem recursos i eines pel disseny i implantació d’un model de Prevenció de Riscos Penals en el sí de la vostra empresa.

Programa de la sessió:

09.30 h. Recepció dels assistents i presentació dels ponents a càrrec del Sr. Oscar Rodríguez, president del Cercle Euram de la Garrotxa.

09.45 h. Conferència “La nova responsabilitat penal de l’empresa i la norma UNE 19601: aspectes clau”, a càrrec del Sr. Miquel Fortuny, de Fortuny Legal i partner del Grup TAX Economistes i Advocats. Fortuny és advocat penalista, especialista en CorporateCompliance i delegat de Cumplen a Catalunya (associació de professionals de Compliment Normatiu).

10.30 h. Certificació UNE 19601, a càrrec d’Eva Subirà, Directora AENOR Internacional Catalunya.

11.00 h. Conferència “Conclusions principals arran de la nova responsabilitat corporativa” a càrrec del Sr. Miquel Fortuny, Fortuny Legal partner del Grup TAX Economistes i Advocats.
11.15 h. Torn obert de preguntes i clausura de la sessió.

 

Entrada gratuïta. Confirmar assistència a cercle@e uramgarrotxa.eu

Amb la col·laboració de:

logo_dinamig

Cercle Euram cedeix el lideratge de l’Observatori al sector públic per afrontar nous projectes

Després d’impulsar-lo i de tres anys al seu capdavant, l’Associació Cercle Euram ha cedit el lideratge de l’Observatori Econòmic, Social i Medi Ambiental de la Garrotxa al sector públic, que aquest passat  15 de juny en va presentar l’edició 2017. Euram Garrotxa considera que una vegada consolidada la iniciativa, correspon a l’administració agafar-ne el relleu i jugar aquest paper d’aglutinador d’entitats i organismes per afavorir la compartició de dades d’interès comarcal. A partir d’ara, Cercle Euram continuarà col·laborant amb la publicació com un actor més del territori, i centrarà els seus esforços a impulsar nous projectes que contribueixin al desenvolupament i a la competitivat de la Garrotxa.

Publicat tot just fa una setmana, l’Observatori 2017 es pot consultar des d’ara a la pàgina www.observatorigarrotxa.cat,  enllaçada des de la mateixa web de Cercle Euram. Del conjunt de dades analitzades aquest 2017, destaca l’informe de competitivitat comarcal, segons el quqal la Garrotxa ha pujat 5 posicions en i es col•loca al 15è lloc del rànquing de Catalunya, el millor registre des del 2006.

Dins l’índex de competitivitat, la Garrotxa ocupa les primeres posicions en sostenibilitat social, disponibilitat de pols de desenvolupament i infraestructures i innovació i desenvolupament econòmic.

Actualment la Garrotxa compta amb gairebé 2.000 empreses actives, 5.000 autònoms i genera exportacions fora de la Unió Europea per valor de 721 milions d’euros. Té una taxa d’ocupació de prop del 66% i una taxa d’atur del 9,6%, superant en tots dos casos la mitjana gironina i catalana. En l’aspecte negatiu, es troba la temporalitat dels contractes. Gairebé un 85% dels nous contractes són temporals. Els sindicats alerten de la necessitat d’apujar els sous i millorar la temporalitat.

La comarca se situa a la cua de l’índex de competitivitat en els àmbits d’infraestructures i comunicacions i sòl per a activitat econòmica. En aquest sentit, Cercle Euram està disposat a encarar les problemàtiques que encara hi ha a la Garrotxa.

 

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el sector empresarial uneixen esforços

L’Associació Cercle EURAM de la Garrotxa i el Departament de Territori i Sostenibilitat signen un conveni pioner de col·laboració per a impulsar accions conjuntes amb el Parc Natural de la Zona Volcànica.

El Parc Natural de la Zona Volcànica, encara que àmpliament conegut per seus valors naturals, es un parc natural atípic que conviu en un territori, la baixa Garrotxa, profundament humanitzat i amb un fort dinamisme socioeconòmic en tots els camps, però especialment en el sectors de la industria i els serveis.

Malgrat tot, en aquest context, lluny d’haver-se creat  tensions entre la protecció de la natura i l’activitat econòmica a la comarca de la Garrotxa s’ha considerat històricament que el patrimoni natural i la seva gestió poden contribuir significativament a la millora de la competitivitat territorial. El compromís de nombroses entitats, empreses i persones amb el territori això ho acrediten.

Ara, l’Associació Cercle Euram, que agrupa una quarantena d’empreses de la comarca, i el DTES han volgut explicitar i plasmar una mostra d’aquest compromís, amb la signatura d’un conveni marc de col·laboració per impulsar accions conjuntes amb el Parc Natural de la Zona Volcànica.

El conveni, a partir de la consideració dels valors naturals de la comarca com un actiu socioeconòmic de primer ordre, pretén crear sinèrgies entre el sector empresarial i el Parc Natural. Concretament es pretén:

  • Fomentar la participació i la gestió concertada expressament  prevista en el  Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

 

  • Establir una relació activa i positiva amb el sector industrial de la comarca  amb la finalitat de dur a terme accions conjuntes que puguin reportar beneficis i oportunitats, tant per al sector industrial com per al Parc Natural i permetin alhora millorar la competitivitat del territori.

 

  • Fomentar la cultura de la Responsabilitat Social Corporativa, en favor de aquells projectes que desenvolupi el PNZVG i en els quals puguin participar les empreses.

 

  • Posar en relleu la importància del PNZVG como actiu socioeconòmic territorial davant d’altres entitats, associacions i administracions.

 

El conveni preveu la creació d’un catàleg de projectes i accions de conservació que es posarà a disposició de les empreses  amb l’objectiu de formalitzar col·laboracions concretes de mecenatge, esponsorització, individuals o col·lectives, amb aquells socis que hi estiguin interessats. Això obre la possibilitat al Parc de poder dur a terme un major nombre d’accions de conservació i a les empreses els obre un ampli ventall d’oportunitats a nivell comercial, d’imatge, de màrqueting, responsabilitat social, de fiscalitat, etc.

La creació d’una comissió de seguiment, la realització d’accions de coneixement i difusió del parc entre el personal de les empreses, la difusió del conveni i els projectes que se’n derivin o la possibilitat per a les empreses de fer ús de les instal·lacions del Parc en determinats moments són alguns dels compromisos que preveu el document.

El conveni es també una bona mostra  del lligam entre l’empresa i la biodiversitat, qüestió sobre la que cada cop neixen més iniciatives. A escala europea i mundial existeix un compromís creixent de les empreses amb el medi ambient, i específicament amb la conservació de la natura, però això, alhora requereix trobar fórmules de col·laboració público-privada amb les administracions ambientals i locals, així col·laborar amb organitzacions amb les que comparteixin objectius.