El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el sector empresarial uneixen esforços

L’Associació Cercle EURAM de la Garrotxa i el Departament de Territori i Sostenibilitat signen un conveni pioner de col·laboració per a impulsar accions conjuntes amb el Parc Natural de la Zona Volcànica.

El Parc Natural de la Zona Volcànica, encara que àmpliament conegut per seus valors naturals, es un parc natural atípic que conviu en un territori, la baixa Garrotxa, profundament humanitzat i amb un fort dinamisme socioeconòmic en tots els camps, però especialment en el sectors de la industria i els serveis.

Malgrat tot, en aquest context, lluny d’haver-se creat  tensions entre la protecció de la natura i l’activitat econòmica a la comarca de la Garrotxa s’ha considerat històricament que el patrimoni natural i la seva gestió poden contribuir significativament a la millora de la competitivitat territorial. El compromís de nombroses entitats, empreses i persones amb el territori això ho acrediten.

Ara, l’Associació Cercle Euram, que agrupa una quarantena d’empreses de la comarca, i el DTES han volgut explicitar i plasmar una mostra d’aquest compromís, amb la signatura d’un conveni marc de col·laboració per impulsar accions conjuntes amb el Parc Natural de la Zona Volcànica.

El conveni, a partir de la consideració dels valors naturals de la comarca com un actiu socioeconòmic de primer ordre, pretén crear sinèrgies entre el sector empresarial i el Parc Natural. Concretament es pretén:

  • Fomentar la participació i la gestió concertada expressament  prevista en el  Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

 

  • Establir una relació activa i positiva amb el sector industrial de la comarca  amb la finalitat de dur a terme accions conjuntes que puguin reportar beneficis i oportunitats, tant per al sector industrial com per al Parc Natural i permetin alhora millorar la competitivitat del territori.

 

  • Fomentar la cultura de la Responsabilitat Social Corporativa, en favor de aquells projectes que desenvolupi el PNZVG i en els quals puguin participar les empreses.

 

  • Posar en relleu la importància del PNZVG como actiu socioeconòmic territorial davant d’altres entitats, associacions i administracions.

 

El conveni preveu la creació d’un catàleg de projectes i accions de conservació que es posarà a disposició de les empreses  amb l’objectiu de formalitzar col·laboracions concretes de mecenatge, esponsorització, individuals o col·lectives, amb aquells socis que hi estiguin interessats. Això obre la possibilitat al Parc de poder dur a terme un major nombre d’accions de conservació i a les empreses els obre un ampli ventall d’oportunitats a nivell comercial, d’imatge, de màrqueting, responsabilitat social, de fiscalitat, etc.

La creació d’una comissió de seguiment, la realització d’accions de coneixement i difusió del parc entre el personal de les empreses, la difusió del conveni i els projectes que se’n derivin o la possibilitat per a les empreses de fer ús de les instal·lacions del Parc en determinats moments són alguns dels compromisos que preveu el document.

El conveni es també una bona mostra  del lligam entre l’empresa i la biodiversitat, qüestió sobre la que cada cop neixen més iniciatives. A escala europea i mundial existeix un compromís creixent de les empreses amb el medi ambient, i específicament amb la conservació de la natura, però això, alhora requereix trobar fórmules de col·laboració público-privada amb les administracions ambientals i locals, així col·laborar amb organitzacions amb les que comparteixin objectius.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *