AVÍS LEGAL

Tots els continguts del lloc web Euram Garrotxa —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i software, etc.— són, bé propietat d’Euram Garrotxa, bé de societats del grup al qual Euram Garrotxa pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Euram Garrotxa és propietat exclusiva d’Euram Garrotxa i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Euram Garrotxa és d’Euram Garrotxa o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
Queda totalment prohibida qualsevol mena d’utilització del contingut d’aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés d’Euram Garrotxa o dels seus proveïdors.
Euram Garrotxa i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips d’Euram Garrotxa són marques protegides per Euram Garrotxa . Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.
La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web d’Euram Garrotxa (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització d’Euram Garrotxa constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.
Euram Garrotxa es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Euram Garrotxa es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d’aquesta facultat sense avís previ.
Tant l’accés al web d’Euram Garrotxa com l’ús de qualsevol informació continguda és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l’usa, i Euram Garrotxa no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Euram Garrotxa no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web d’Euram Garrotxa.
Per facilitar-ne l’accés, pot ser que Euram Garrotxa inclogui vincles a pàgines d’Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També ha d’acceptar que Euram Garrotxa no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Euram Garrotxa no implica que Euram Garrotxa l’aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.
El fet que en el web d’Euram Garrotxa es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Euram Garrotxa.
Euram Garrotxa exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web d’Euram Garrotxa o de webs de tercers.
Euram Garrotxa no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part d’Euram Garrotxa.
El contingut del web d’Euram Garrotxa únicament és aplicable a territori espanyol.
Euram Garrotxa garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web d’Euram Garrotxa. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat d’Euram Garrotxa, creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva d’Euram Garrotxa enviant un e-mail a: cercle@euramgarrotxa.eu.