FORMACIÓ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Àrea de Formació
Responsables: Lluís Vilanova i Fran Comino

Objectius:

A partir de l’anàlisi de la situació actual del sistema educatiu i formatiu de la comarca, amb importants deficiències estructurals que dificulten l’aprenentatge des de l’etapa infantil fins a l’edat adulta, l’àrea de Formació de Cercle Euram Garrotxa treballa amb la perspectiva de:
• Millorar i coordinar la formació i el coneixement de la comarca a tots els nivells i edats, estimulant les capacitats dels alumnes a partir de l’etapa d’educació infantil. En aquest marc, i amb la col·laboració de la comunitat docent, impulsa diverses activitats tant dins com fora dels centres escolars.
• Orientar els alumnes a partir de l’etapa d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) a escollir el seu futur professional a partir de l’organització de conferències i xerrades sobre diferents temàtiques, amb persones especialitzades, preferentment de la comarca. En aquesta mateixa línia, es promouen visites a les empreses perquè els joves coneguin el seu funcionament bàsic.
• Potenciar i posar en valor els estudis professionals de Cicle Mitjà i Superior que s’ofereixen actualment als IES de la comarca i proposar cursos de formació específics no reglats pels sectors actuals i emergents.
• Oferir, de manera coordinada amb els centres universitaris del territori, estudis superiors estretament lligats a les necessitats econòmiques i empresarials de la Garrotxa: graus universitaris de disseny, noves tecnologies, noves fonts energètiques, etc.
• Millorar la formació professional dels treballadors a partir de l’organització de cursos de postgrau i potenciar centres de formació específics.
• Potenciar les escoles d’oficis.
• Coordinar la gestió dels recursos educatius a partir de la realitat empresarial, social i econòmica de la Garrotxa.
• Orientar a les persones físiques i jurídiques en l’àmbit de la formació.
• Potenciar i promoure tota mena d’activitats, esdeveniments i accions en tots els àmbits, que contribueixin a una millora del coneixement.
Accions en curs
• Participació activa de Cercle Euram com a membre del Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. Des d’aquest 2016, Euram ocupa la vicepresidencia de l’entitat.
• Impuls de la Taula per l’Educació de la Garrotxa, que té com a objectiu establir un marc de relació estable entre agents del sector públic i privat per promoure la innovació educativa a la comarca.
• Col·laboració activa en la creació de la nova associació Roboloteam, que vol promoure la robòtica educativa arreu de Catalunya en l’àmbit de les noves energies, de la impressió en 3D, de la demòtica, etc.