INFRAESTRUCTURES

Cercle Euram Garrotxa té entre els seus objectius prioritaris contribuir a la competitivitat econòmica del territori vetllant d’una manera permanent per la millora de les seves infraestructures viàries i logístiques, pel desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, o per la optimització de les seves àrees industrials, entre d’altres.
En aquest marc, Euram ha creat dues comissions de treball dins l’àrea d’Insfraestructures, que operen en les línies següents:

Àrea de mobilitat i polígons industrials
Responsable: Josep Santandreu i Josep Maria Ginabreda

Objectius:

• Accelerar la construcció de les variants de la C37 a les Preses i Olot, i el seu enllaç amb amb l’A-26 (Eix Bracons-Olot-Figueres-Girona)
• Desencallar la construcció de les variants de la carretera C63 al seu pas per Sant Feliu de Pallerols, les Planes d’Hostoles i Amer.
• Promoure el desdoblament de la A26 entre Besalú i Figueres.
• Promoure el desdoblament de la C46 entre Besalú i Girona
• Donar suport, des del territori, a la promoció de les infrastructures del corredor ferroviari mediterrani
• Donar suport, des del territori, a la promoció de les plataformes logístiques per a l’exportació
• Optimització i millora dels polígons industrials

Accions en curs:

• Pressió davant les administracions competents per reivindicar la construcció de les infrastructures viàries diverses.
• Realització d’un mapatge de les zones d’activitat econòmica (ZAE) de la Garrotxa que contribueixi a la ordenació i millora de l’oferta de sòl industrial. Sistema d’informació de polígons de la comarca.
• Creació, en el marc d’Euram, d’una comissió de Polígons Industrials, amb un representant a cada zona d’activitat econòmica, que abordi diferents qüestions monogràfiques d’interès per a les empreses: Seguretat, residus, desplegament de la fibra òptica, etc.
• Benchmarking amb altres zones d’activitat econòmica de la demarcació i de l’Arc Mediterrani.

Àrea TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)
Responsables: Marcel Coderch i Josep Maria Ginabreda

Objectius:

• Promoure el desplegament de la xarxa de fibra òptica a les zones d’activitat econòmica de la comarca per garantir una connectivitat de qualitat a les empreses i la societat civil a preus competitius.

Accions en curs:

• Pressió davant l’administració autonòmica i local per assegurar l’aprofitament de les infraestructures que poden permetre el desplegament físic de la xarxa de fibra òptica a tota les zones d’activitat econòmica de la comarca.
• Negociació amb la Xarxa Oberta de Catalunya i altres operadors minoristes per portar, abans de l’any 2016, la fibra òptica als polígons de Begudà´, Pla de Politger, Argelaguer i Besalú.
• Organització de reunions amb empresaris dels polígons industrials per analitzar la demanda i fer una repercussió de costos.