QUI SOM

El cercle EURAM GARROTXA  neix de la mà d’un grup d’actors socioeconòmics de la comarca, amb l’objectiu de consolidar les relacions socioeconòmiques amb la resta de territoris de l’Euro Regió de l’Arc Mediterrani, des d’Alacant fins al Roselló, incloent les Illes Balears i Andorra. Les sinergies de tipus socioeconòmic, cultural i lingüístic, que al llarg del temps han consolidat les relacions entre els diferents territoris EURAM, són la base de la creació i consolidació dels diferents Cercles arrelats al territori.

Euram Garrotxa ha establert com a directrius de la seva acció els següents objectius:

      • Recolzar des del territori la promoció de les infraestructures del corredor ferroviari  mediterrani i de les xarxes de comunicació de fibra òptica.
      • En consonància amb els objectius del Institut d’Economia i Empresa Ignasi Vilallonga, l’estudi, defensa i promoció del patrimoni econòmic i del teixit empresarial de les regions de l’Arc Mediterrani.
      • Tenir cura de les infraestructures de mobilitat del territori amb atenció prioritària als projectes de les variants d’Olot i Les Preses, i el seu enllaç amb l’A26 (eix Bracons-Olot) i treballar a favor dels projectes del nou model de mobilitat territorial (variants de la C63 al seu pas per Sant Feliu de Pallarols, Les Planes d’Hostoles i Amer, desdoblament de la A26 Besalú-Figueres i C46 Besalú-Girona), i d’altres infraestructures viàries i ferroviàries que han de contribuir decisivament al creixement socioeconòmic de la comarca.
      • Potenciar la qualitat formativa de la comarca, cercant sinergies en el marc de l’espai català transfronterer i recolzar les accions d’emprenedoria desenvolupades per les institucions públiques i privades.
      • Consolidar un fòrum d’opinió empresarial i econòmic davant la societat garrotxina i d’un grup consolidat d’actors socioeconòmics de la comarca davant d’altres fòrums d’opinió i centres de decisió.

Cercle Euram Garrotxa participa també activament de la vida associativa de la comarca, i en aquests moments participa en els òrgans de decissió de les següents entitats socioeconòmiques:

    • La Taula per l’Educació de la Garrotxa